Hedins

Skyddsarbetarna i tunnlar och bergrum främst i Sverige, men även i övriga Skandinavien.

  • Specialutrustade för berghantering
  • Hydrauliska borrutrustningar
  • Hydraulhammare, kranarmar
  • Roterande skopfästen
  • Specialutrustade maskiner för underjordsarbeten

Företagets affärsidé är att utföra skyddsarbeten, mekanisk bergsskrotning, bultborrning och div bilningsarbeten i gruvor, bergrum samt väg- och järnvägstunnlar. Verksamheten bedrivs över hela landet samt periodvis i Norge och Finland. Företaget har i samarbete med Yrkesinspektionen utformat specialiserad internutbildning för mekaniserad bergsskrotning.

Vi har lång erfarenhet Vi har arbetat med – och i – berget sedan 1974. Med tiden har vi också skaffat en komplett utrustning för att snabbt och praktiskt lösa de flesta problemen som förekommer i branschen.

Hedins starka sidor

  • Vi är ett starkt nischat företag när det gäller byggande i berg.
  • Vi har arbetat med – och i – berget sedan 1974.
  • Vi utför skyddsarbeten, mekanisk bergsskrotning, bultborrning och diverse bilningsarbeten i gruvor, bergrum samt väg- och järnvägstunnlar.
  • Säkrare och bättre byggande i berg, tunnlar, bergrum och andra utrymmen

Kunskap
När du anlitar oss för denna typ av arbete har du garanterat det företag som har den rätta kunskapen och utrustningen med sig, för att lösa de problem du vill ha hjälp med.

Företaget har i samarbete med Yrkesinspektionen utformat specialiserad internutbildning för mekaniserad bergsskrotning.

Kvalitet
Företaget arbetar ackrediterat sedan 1996, då vi genom gick bransch-utbildning i 9001-2. Maskinisterna dokumenterar det arbete de utför direkt i maskinen, då beställaren begär detta.

Det är med oss och vårt kunnande du får lägre kostnader Kontakta Hedins Hjulgrävmaskiner det kan löna sig

bult