Kvalitetssäkring

Företagsledningen har genomgått kurser:

   Säkrare och effektivare byggande i berg
   Kvalitetssäkring