Miljö

 

Hedins Hjulgrävmaskiner AB är ett miljöanpassat företag.
Företagets maskiner är utrustade med miljömotorer och företaget använder miljövänliga oljor. Kontinuerliga kontroller av avgaser görs. I övrigt uppfyller företagets maskiner och utrustning vad som anges i gällande lagar och förordningar.

 

 

 

 

Flera av våra maskiner är utrustade med höj och tiltbara hytter. Maskinföraren kan på nära håll utföra sin arbetsuppgift, vilket är en fördel både ur arbetsmiljö- och prestationsmässig synvinkel!

 

 

 

 

Företaget har kollektivavtal för ifrågavarande arbete inom byggnads-, metall-, anläggnings- och vägavtalet. Maskinförarna innehar yrkesbevis/utbildningsbok för ifrågavarande maskiner.

Galleri1